Pohrebná služba NONSTOP +421 905 219 657

Ako postupovať pri úmrtí

Uvedomujeme si, že úmrtie blízkeho človeka môže zasiahnuť príbuzných v akejkoľvek chvíli. Nikto nemôže byť na takúto situáciu pripravený, preto, dovoľte, aby sme spolu s vami zariadili všetky potrebné náležitosti a pomohli vám ľahšie prekonať tieto ťažké chvíle.

 1. Ak nastalo úmrtie doma, je potrebné najprv zavolať lekára na tel. č. 112. Lekár vykoná prehliadku zosnulého a vyplní list o prehliadke. V tomto liste lekár napíše informáciu o ďalšom postupe. Ak je doporučené pochovanie v zákonnej lehote, môžete nás kedykoľvek priamo kontaktovať na tel. čísle +421 905 219 657 a my zariadime prevoz zosnulého a uloženie v dome smútku.
 2. Ak nastalo úmrtie v nemocnici, alebo inom zariadení, môžete nás priamo kontaktovať na tel. čísle +421 905 219 657 a my zariadime prevoz zosnulého a uloženie v dome smútku.
 3. Zosnulý môže byť pochovaný najskôr 48 hod. od úmrtia.
 4. Nasledujúci deň po smrti je potrebné osobné stretnutie v našej kancelárii. Prineste si, prosím, potrebné dokumenty a fotografiu zosnulého (ak je prianie ju pri pohrebnom obrade prezentovať).
 5. Spoločne vyberieme smútočné oznámenie - parte, rakvu, v prípade kremácie urnu, kríž, pomník, hrobové miesto (ak je potrebné nové), výzdobu hrobu, vence, kvety…
 6. Po dohodnutom termíne pohrebu, pozostalí môžu kontaktovať kňaza – v prípade, že si želajú cirkevný pohreb, alebo príslušný mestský úrad – ak si želajú občiansky obrad.
 7. Pred samotným obradom zabezpečíme vystavenie zosnulého len pre najbližšiu rodinu, alebo pre verejnosť.
 8. Naša pohrebná služba vybaví aj všetky náležitosti ohľadom spopolnenia v krematóriu v Košiciach alebo v Banskej Bystrici.

Potrebné doklady

Doklady potrebné na vybavenie pohrebných formalít:

 • preukaz poistenca,
 • občiansky preukaz / identifikačná karta (zosnulého aj vybavovateľa),
 • list o prehliadke mŕtveho,
 • doklad o hrobovom mieste.

Pri pohrebe dieťaťa do 15 rokov:

 • sobášny list rodičov,
 • rodný list dieťaťa,
 • občianske preukazy / identifikačnú kartu rodičov,
 • pri kremácii pozostalí po odovzdaní potrebných dokladov postupujú tak, ako pri klasickom pochovaní.