Pohrebná služba NONSTOP +421 905 219 657

ZEVAs.r.o.

Card image

Pohrebná služba a kamenárstvo

v Spišskej Belej a okolí

Postaráme sa o všetky náležitosti súvisiace s poslednou rozlúčkou vašich blízkych. S citlivým prístupom, dôstojne a na profesionálnej úrovni zabezpečíme všetko potrebné. Ponúkame špičkovú kvalitu a jedinečnosť.

Ing. Július ZENTKO

Postup pri úmrtí

1. Úmrtie doma

Zavolajte lekára na tel. č. 112. Lekár vykoná prehliadku zosnulého, vyplní list o prehliadke. Ak je doporučené pochovanie v zákonnej lehote, kontaktujte nás na tel. čísle +421 905 219 657 a zariadime prevoz zosnulého a uloženie v dome smútku.

2. Úmrtie v nemocnici

Ak nastalo úmrtie v nemocnici, alebo inom zariadení, kontaktujte nás na tel. čísle +421 905 219 657 a zariadime prevoz zosnulého a uloženie v dome smútku.

3. Stretnutie

Nasledujúci deň po smrti je potrebné osobné stretnutie v našej kancelárii. Prineste si, prosím, potrebné dokumenty a fotografiu zosnulého (ak je prianie ju pri pohrebnom obrade prezentovať).

Pohrebné služby:

 • kompletné zabezpečenie a organizácia pohrebu,
 • prevozy zosnulých a uloženie v dome smútku,
 • smútočné oznámenia (parte),
 • príprava smútočného obradu,
 • široký výber rakiev, krížov a pomníkov,
 • cintorínske a náhrobné doplnky,
 • kvety, výzdoba,
 • hudobný doprovod (huslový, dychovka alebo ľudová hudba).
Zistiť viac
ZEVA s.r.o.

Naša História

1990

Založenie kamenárskej dielne v Spišskej Belej, ako pobočky Kamenosochárstvo Vincent Vadovský Hlohovec.

1997

Založenie ZEVA, s.r.o. Zakladatelia V. Vadovský Hlohovec a Ing. J. Zentko Sp. Belá boli spoločníci. Nastal prechod kamenárskej výroby do spoločnosti ZEVA, s.r.o., privatizácia pohrebných služieb mesta a vykonávanie pohrebných a cintorínskych činností.

2001

V tomto období sme zaznamenali nebývalý rozvoj kamenárskej výroby a modernizáciu vykonávania pohrebných služieb, nové pohrebné auto, dekorácia pohrebného obradu, uniformy pracovníkov.

2005

Presťahovanie firmy do nového priestoru na ul. Štefánikova 2. S tým súvisela oprava objektu, zriadenie dielní na brúsenie a leštenie kameňa, rozšírenie činností o drobné stavebné práce a to dlažby, chodníky, múriky a fasády obytných domov.

2009

Modernizácia pohrebných služieb, nové uniformy pracovníkov, nové pohrebné auto vyššieho štandardu s chladením, nové typy a spôsoby prípravy a dekorácie pohrebného aktu. Nastali zmeny v kamenárskej výrobe, pokles výroby umelého kameňa a nárast predaja a montáže žulových hrobov.

2019

Je potrebné opäť vykročiť pevným krokom a novým správnym smerom, lebo dozrel čas na zmeny v obchodných postupoch, materiálových zdrojoch i v reprodukcii ľudských zdrojov. Pri rozhodovaní sa máme o čo oprieť a z čoho čerpať, lebo za nami je viac ako 20 rokov poctivej práce a veľa spokojných zákazníkov. To nám dáva silu, inšpiráciu a povzbudenie do ďalšej práce.

Kamenárstvo v Spišskej Belej

Kamenárstvo:

 • pomníky, pamätníky,
 • epitafné dosky,
 • urnové hroby,
 • jednohroby a dvojhroby,
 • špeciálne hroby a hrobky,
 • demontáž a rekonštrukcie existujúcich diel,
 • fotografie v kameni,
 • povrchové úpravy – brúsenie, impregnácia,
 • tvarovanie náhrobných dosiek – otvorov, výrezov,
 • cintorínske a náhrobné doplnky – vázy, lampáše, kríže, žardiniéry, urny,
 • písmo – pieskovanie, kovové písmo, obnova farby, ručné sekanie,
 • úprava hrobov,
 • renovácia hrobov.
Zistiť viac